Hjart-lung-vgr-logo

 

 

Föreläsning om Förmaksflimmer

Inspelat 2021 och refererar till Flimmerrapporten 2021

-”Ingen ska behöva upptäcka förmaksflimmer först när de drabbats av stroke.”


I dag lever ungefär 526 000 svenskar med förmaksflimmer. Av dessa har runt 399 000 fått sin diagnos men uppskattningsvis 127 000 är fortfarande oupptäckta.  Om ett förmaksflimmer upptäcks finns det goda möjligheter till behandling men oupptäckt är det en av de vanligaste anledningarna till att man drabbas av stroke.1

hjärta Hur kan vi som patienter, anhöriga, hälso- och sjukvård samt beslutsfattare gemensamt hjälpas åt för att minska antalet oupptäckta och obehandlade förmaksflimmer?
 

hjärta Hur kan vi tillsammans med både läkare och sköterskor satsa på att upptäcka fler förmaksflimmer, öka diagnostiken och bidra till ett strukturerat omhändertagande i vården?

 

Medverkande: Kardiolog Tord Juhlin från Lund, flimmersjuksköterska Maria Dahlberg, Limhamns vårdcentral, Maria Ohlson Andersson, Primärvårdschef Sydvästra Skåne, Anna Mannfalk (M) vice ordf. i HSN, Jim Aleberg, vice ordförande i Primärvårdsstyrelsen i VGR, Katarina Eckert, sjuksköterska, Backa vårdcentral, Anna Rundberg, områdeschef Närsjukvården i Halland, Mikaela Waltersson (M) Regionstyrelsens ordförande Halland och Olle Flodin, ordförande i Länsföreningen HjärtLung VGR.

Moderator: Jörgen Warberg, 1:e vice ordf., Riksförbundet Hjärtlung

 

CV-SE-2100122, PP-ELI-SWE-1987, sep 2021


Referens 1. Flimmerrapporten 2023, Riksförbundet Hjärtlung.