Hjart-lung-vgr-logo

 

 

Föreläsning om Förmaksflimmer

-”Ingen ska behöva upptäcka förmaksflimmer först när de drabbats av stroke.”


I dag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer. Av dessa har runt 330 000 fått sin diagnos men uppskattningsvis drygt 100 000 är fortfarande oupptäckta.  Om ett förmaksflimmer upptäcks finns det goda möjligheter till behandling men oupptäckt är det en av de vanligaste anledningarna till att man drabbas av stroke. (Flimmerrapporten 2021 Riksförbundet HjärtLung)

hjärta Hur kan vi som patienter, anhöriga, hälso- och sjukvård samt beslutsfattare gemensamt hjälpas åt för att minska antalet oupptäckta och obehandlade förmaksflimmer?
 

hjärta Hur kan vi tillsammans med både läkare och sköterskor satsa på att upptäcka fler förmaksflimmer, öka diagnostiken och bidra till ett strukturerat omhändertagande i vården?

 

Medverkande: Kardiolog Tord Juhlin från Lund, flimmersjuksköterska Maria Dahlberg, Limhamns vårdcentral, Maria Ohlson Andersson, Primärvårdschef Sydvästra Skåne, Anna Mannfalk (M) vice ordf. i HSN, Jim Aleberg, vice ordförande i Primärvårdsstyrelsen i VGR, Katarina Eckert, sjuksköterska, Backa vårdcentral, Anna Rundberg, områdeschef Närsjukvården i Halland, Mikaela Waltersson (M) Regionstyrelsens ordförande Halland och Olle Flodin, ordförande i Länsföreningen HjärtLung VGR.

Moderator: Jörgen Warberg, 1:e vice ordf., Riksförbundet Hjärtlung

 

CV-SE-2100223, PP-ELI-SWE-2136, DEC 2021