Blodproppar

Blodproppar & Stroke

Blodproppar & Stroke

När hjärtat slår oregelbundet pumpas inte blodet ut i kroppen i ett jämnt flöde. Det kan leda till att blodet stannar upp och att blodproppar bildas. Om en blodpropp följer med blodet till hjärnan kan blodflödet blockeras och orsaka en stroke. Stroke är ett allvarligt sjukdomstillstånd där symtomen kommer plötsligt. En stroke kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Enligt det nationella strokeregistret drabbas runt 20 000 personer av en stroke varje år. I nästan en tredjedel av fallen är förmaksflimmer den bakomliggande orsaken, och i en fjärdedel av fallen upptäcks flimret i hjärtat först när en stroke inträffat.20 Personer som drabbas av stroke till följd av förmaksflimmer har även en ökad dödlighet och sjuklighet och kräver många gånger längre sjukhusvistelser jämfört med de strokepatienter som inte har förmaksflimmer. 1
Se behandling av förmaksflimmer

Läs mer om förmaksflimmer 

Testa om förmaksflimmer på Kännpulsen.se

 

Referens: [1] Riksstrokes årsrapport 2023

Läs mer om blodproppar

Symptom Orsaker Diagnos Behandling