Blodproppar

Blodproppar & Stroke

Blodproppar & Stroke

Vid förmaksflimmer slår hjärtat i ojämn takt. Då finns risk att blodproppar bildas i hjärtats förmak. Dessa kan lossna och föras ut i kroppens blodkärl. Om en sådan propp når hjärnans blodkärl kan man drabbas av hjärninfarkt (ischemisk stroke). Förmaksflimmer innebär också en kraftigt ökad risk för den mest allvarliga formen av stroke, hjärnblödning (hemorragisk stroke). Man beräknar att cirka 9 000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke årligen, vilket motsvarar ungefär 25 personer per dag.[1]

Om förmaksflimmer upptäcks kan man förebygga stroke med blodförtunnande läkemedel som minskar blodets levringsförmåga. Dessa läkemedel kallas antikoagulantia.

Se behandling av förmaksflimmer

Läs mer om förmaksflimmer 

Testa om förmaksflimmer på Kännpulsen.se

 

Referens: [1] Riksstrokes årsrapport 2013. Akut stroke. I: Stroke och TIA. Rapport från Riksstroke utgiven november 2014. s. 49-114. http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2014/07/Strokerapport_AKUTTIA3man_LR.pdf

Läs mer om blodproppar

Symptom Orsaker Diagnos Behandling