Blodförtunnande mediciner

Blodförtunnande mediciner

Om blodförtunnande läkemedel

Läkemedel som omnämns som ”blodförtunnande” förtunnar inte blodet utan minskar risken för uppkomst av blodpropp och hjälper blodets eget system att lösa upp redan uppkomna blodproppar. När du behandlas med blodförtunnade läkemedel är det viktigt med kunskap om dess verkan och eventuell biverkan. Det kan uppstå situationer som tillfälligt kan påverka läkemedlets effekt, exempelvis infektioner och kombinationer med andra läkemedel. 

Blodförtunnande läkemedel
Blodförtunnande mediciner

Praktiska tips:

  • Ta dina tabletter regelbundet.
  • Ändra aldrig dosering på egen hand.
  • Meddela din mottagning om dina andra mediciner ändras.
  • Meddela din mottagning om du får någon form av blödning.
  • Tala alltid om för läkare och tandläkare att du äter blodförtunnande tabletter.
  • Meddela i god tid den mottagning som sköter din medicinering om du ska opereras eller gå till tandläkaren.
  • Vid behandling med warfarin finns en hel del ytterligare råd att beakta, se speciellt informationsmaterial om warfarin.

Ring din mottagning vid frågor och tveksamheter!

Läs mer om blodförtunnande mediciner

Behandling Biverkningar Vardagstips