Förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Blodproppar vid förmaksflimmer

Förmaksflimmer ökar risken för att det bildas blodproppar i hjärtat. Dessa blodproppar kan följa med blodströmmen och orsaka stopp av blodflöde i olika organ, främst hjärnan och kan då leda till stroke. Men blodpropparna kan fastna på andra ställen och orsaka exempelvis stopp i blodflöde till tarm, njure eller ben. Den årliga risken för stroke är 2-3 gånger högre om man har förmaksflimmer jämfört om man inte har det. Risken för blodproppsbildning vid förmaksflimmer ökar med antalet kända riskfaktorer såsom: rökning, hjärtsvikt, högt blodtryck, ålder, diabetes. 

Om man tidigare haft stroke är risken särskilt stor. På senare år har även riskfaktorer såsom att vara kvinna och åderförkalkning i benen fått en tyngd i uppskattningen av risk. 

 

Stroke

Läs mer om förmaksflimmer

Orsaker Behandling