Blodproppar

Blodproppar

Behandling av blodproppar

De flesta som drabbas av venös blodpropp behandlas i öppenvård, i komplicerade fall kan man börja behandlingen på sjukhus och så sker oftast vid blodpropp i lungan. Behandling av blodproppar inleds så fort man ställt diagnos med blodförtunnande läkemedel i injektionsform och kombineras ofta med tablettbehandling. Proppupplösande behandling och kärlöppning med röntgenkatetrar kan bli aktuella i komplicerade eller allvarliga fall. Sprutbehandlingen avslutas när tablettbehandlingen fått full effekt, dock tidigast efter fem dygn. Förebyggande behandling ges till exempel vid operationer eller långvarigt stillaliggande. Den allvarligaste biverkningen av alla blodförtunnande tabletter är blödning. Svåra blödningar uppkommer hos en till två procent. Effekten av warfarin kan även påverkas av andra läkemedel och naturläkemedel. 

Blodproppar blodomloppet
Behandlingstid blodpropp

Behandlingstid

Behandlingstidens längd vid venös blodpropp är ofta sex månader men anpassas alltid till varje individ utifrån ålder, förmåga att genomföra behandlingen, riskfaktorer, utlösande orsak till den aktuella blodproppen, proppens läge och svårighetsgrad. Vid blodpropp under graviditet individualiseras behandlingstiden. Även rörlighet, övervikt, åderbråck, tidigare blodproppar och varje persons egen inställning tas med i bedömningen av behandlingens upplägg.

Proppupplösande behandling

Om en venös blodpropp är mycket utbredd kan det leda till en så markant tryckökning i vävnaderna att cirkulationen i artärerna hotas. Om det leder till känselbortfall, minskad funktion och pulsering kan man överväga proppupplösande behandling. Det gör man ibland även vid högt sittande blodproppar hos yngre personer. Vid proppupplösande behandling används en kateter med eller utan stentinläggning, (en metallcylinder som träs på en kateter för att kunna föras in och vidgas). Man kan även behandla mer långvariga fall, så kallade kroniska fall, med proppupplösande behandling. Detta kan också bli aktuellt om proppen sitter i lungan och påverkar cirkulationen i kroppen eller ger svikt av höger hjärthalva. Proppupplösande behandling innebär dock högre risk för blödning, i värsta fall i hjärnan. Om man av någon anledning inte tål en sådan behandling, kan det istället bli aktuellt med en kirurgisk operation men det sker mycket sällan.

Proppupplösande stentinläggning
Stödstrumpor blodproppar

Stödstrumpor rekommenderas

För att minska risken av att drabbas av fler blodproppar eller få långvariga kroniska besvär bör man oavsett hur omfattande blodproppssjukdom man har, använda stödstrumpor så kallade kompressionsstrumpor. Stödstrumpor rekommenderas även efter avslutad behandling i samband med långvarigt stillaliggande eller längre flygresor. Du som drabbats av blodpropp i benet kan i princip röra dig helt fritt, om benet är svullet kan du när du sitter lägga upp det på en pall eller stol. Det kan också vara bra att höja fotändan på sängen så att benet får högläge även när du sover, vilket kan minska svullnaden. Efter en blodpropp i benet finns det risk för stumhetskänsla, kronisk svullnad och mörkfärgning av huden och bensår. Besvären kan leda till nedsatt livskvalitet. Genom att använda stödstrumpur kan uppkomsten av nya blodproppar delvis förebyggas.

Träning och aktiviteter

Om du drabbats av blodpropp i lungan kan du när behandling börjat, röra dig igen som vanligt. Sängläge krävs endast om du har vissa uttalade symtom eller cirkulationspåverkan. Om du tränar aktivt bör du prata med din läkare om vilken grad av träning som är lämplig under pågående behandling. Sporter och aktiviteter där slag mot kroppen förekommer bör undvikas (lär dig mer om att leva med din sjukdom). Läs även mer i biblioteket om hur man förebygger blodpropp inför till exempel operation.

 

 

Träning aktiviteter blodpropp

Läs mer om blodproppar

Blodproppar & Stroke Symptom Orsaker Diagnos