Blodproppar

Blodproppar

Behandling av blodproppar

De flesta som drabbas av venös blodpropp behandlas i öppenvård, i komplicerade fall kan man börja behandlingen på sjukhus och så sker oftast vid blodpropp i lungan. Behandling av blodproppar har tidigare inletts, så fort man ställt diagnos, med blodförtunnande läkemedel i injektionsform som ofta  kombinerats med warfarin i tablettform. Proppupplösande behandling och kärlöppning med röntgenkatetrar kan bli aktuella i komplicerade eller allvarliga fall. Sprutbehandlingen har därefter avslutats när warfarinbehandlingen fått full effekt, dock tidigast efter fem dygn. Idag kan även NOAK användas för akut behandling, vilka har full blodförtunnande effekt redan efter några timmar efter tablettintag. Detta är en fördel då man därför med vissa NOAK inte behöver samtidig initial behandling med blodförtunnande läkemedel i injektionsform. Förebyggande behandling ges till exempel vid operationer eller långvarigt stillaliggande. Den allvarligaste biverkningen av alla blodförtunnande tabletter är blödning. Allvarliga blödningar uppkommer hos en till två procent av patienterna. 

Blodproppar blodomloppet
Behandlingstid blodpropp

Behandlingstid

Behandlingstidens längd vid venös blodpropp är ofta tre-sex månader men anpassas alltid till varje individ utifrån ålder, förmåga att genomföra behandlingen, riskfaktorer, utlösande orsak till den aktuella blodproppen, proppens läge och svårighetsgrad. För att förebygga att blodproppar återkommer efter genomgången behandling kan din läkare rekommendera att du fortsätter din läkemedelsbehandling ytterligare. Vid blodpropp under graviditet individualiseras behandlingstiden. Även rörlighet, övervikt, åderbråck, tidigare blodproppar och varje persons egen inställning tas med i bedömningen av behandlingens upplägg.

Proppupplösande behandling

Om en venös blodpropp är mycket utbredd kan det leda till en så markant tryckökning i vävnaderna att cirkulationen i artärerna hotas. Om det leder till känselbortfall, minskad funktion och pulsering kan man överväga proppupplösande behandling. Det gör man ibland även vid högt sittande blodproppar hos yngre personer. Vid proppupplösande behandling används en kateter med eller utan stentinläggning, (en metallcylinder som träs på en kateter för att kunna föras in och vidgas). Man kan även behandla mer långvariga fall, så kallade kroniska fall, med proppupplösande behandling. Detta kan också bli aktuellt om proppen sitter i lungan och påverkar cirkulationen i kroppen eller ger svikt av höger hjärthalva. Proppupplösande behandling innebär dock högre risk för blödning, i värsta fall i hjärnan. Om man av någon anledning inte tål en sådan behandling, kan det istället bli aktuellt med en kirurgisk operation men det sker mycket sällan.

Proppupplösande stentinläggning
Stödstrumpor blodproppar

Stödstrumpor rekommenderas

Stödstrumpor och kompressionsstrumpor är inte riktigt samma sak. Patienter med besvär av svullnad och smärta från ett ben med blodpropp rekommenderas att börja använda stödstrumpa (finns att köpa på apoteket). Därefter kan man via sin läkare eller annan sjukvårdspersonal få hjälp att prova ut en kompressionsstrumpa. Kompressionsstrumpan kan hjälpa till och minska smärta och svullnad i benet, samt att förebygga att man får bestående besvär i benet  t.ex. åderbråck och venösa bensår. Kompressionsstrumpan ska användas under ett år och därefter vid behov. Har man däremot inga besvär av svullnad och smärta från benet är vinsten av att använda stödstrumpa begränsad. Stödstrumpor rekommenderas även efter avslutad behandling i samband med långvarigt stillaliggande eller längre flygresor. Du som drabbats av blodpropp i benet kan i princip röra dig helt fritt, om benet är svullet kan du när du sitter lägga upp det på en pall eller stol. Det kan också vara bra att höja fotändan på sängen så att benet får högläge även när du sover, vilket kan minska svullnaden. Efter en blodpropp i benet finns det risk för stumhetskänsla, kronisk svullnad och mörkfärgning av huden och bensår. Besvären kan leda till nedsatt livskvalitet.  

Träning och aktiviteter

Om du drabbats av blodpropp i lungan kan du när behandling börjats, röra dig igen som vanligt. Sängläge krävs endast om du har vissa uttalade symtom eller cirkulationspåverkan. Om du tränar aktivt bör du prata med din läkare om vilken grad av träning som är lämplig under pågående behandling. Sporter och aktiviteter där slag mot kroppen förekommer bör undvikas (lär dig mer om att leva med din sjukdom). Läs även mer i biblioteket om hur man förebygger blodpropp inför till exempel operation.

 

 

Träning aktiviteter blodpropp

Läs mer om blodproppar

Blodproppar & Stroke Symptom Orsaker Diagnos