Blodförtunnande mediciner

Blodförtunnande mediciner

Biverkningar

Biverkningar

Det finns en del kända biverkningar, några förekommande är illamående, diarré och blödningar. Drabbas du av illamående kan du prova att ta tabletterna med mat som fil eller yoghurt. Illamåendet är oftast övergående. Får du symtom som du misstänker kan vara en biverkan kontakta din behandlande mottagning.

Blödningar

Det kan uppstå blödningar vid normala koncentrationer av läkemedlet, som exempelvis blödning i ögonvitan, näsblödning, tarmblödning, tandköttsblödningar och blåmärken. Är du kvinna och i fertil ålder kan menstruationsblödningen bli kraftig vid behandling med blodförtunnande läkemedel. Kontakta din behandlande mottagning för rådgivning om detta händer dig. Med ökande värden av PK(INR) ökar också blödningsrisken. För varje ökning i enheter av PK(INR) ökar risken för blödningar. Personer äldre än 85 år har större risk för blödning än yngre.

Näsblödning
blödningar

Ökad risk för blödning

Om man även har andra sjukdomar kan det finnas en ökad risk för blödning, särskilt för dem med nedsatt njurfunktion, vissa blodsjukdomar eller avancerad leversjukdom. Annan samtida läkemedelsbehandling kan öka risken för blödning. Man ska vara särskilt försiktig vid samtidig användning av acetylsalicylsyra, NSAID, SSRI-preparat och nyare blodplättshämmare. Det finns också genetiska faktorer som kan öka risken för blödningar. Om du drabbas av någon form av blödning kan det bli aktuellt med extra kontroll av vissa blodprover för att säkerställa behandlingen. Vid blod i urinen, avföringen, blodig upphostning, blodig kräkning, eller svår, ovanlig huvudvärk eller någon annan blödning som inte själv stannar av, ska du uppsöka närmaste akutmottagning. Även vid kraftigt trauma (våld, slag) mot huvud och buk ska du uppsöka närmaste akutmottagning för att kontrollera att det inte uppstått en inre blödning.

Läs mer om blodförtunnande mediciner

Behandling Vardagstips