Förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Orsak till förmaksflimmer

Den vanligaste orsaken till att förmaksflimmer uppstår är högt blodtryck men det kan också orsakas av klaffel, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom eller överproduktion av sköldkörtelhormon. Hos en del av patienterna hittar man ingen bakomliggande förklaring. Akuta attacker av förmaksflimmer kan utlösas av stress, alkohol och kaffe. Hos ett mindre antal patienter kommer attackerna istället i vila och då vanligen nattetid. 

Orsak förmaksflimmer

Läs mer om förmaksflimmer

Blodpropp vid förmaksflimmer Behandling