Blodförtunnande mediciner

Blodförtunnande mediciner

Blodprovskontroll blodförtunnande behandling

Om behandling med blodförtunnande.

När behandling med blodförtunnande läkemedel påbörjas är det viktigt med noggrann information kring den praktiska hanteringen och dosering av läkemedlet. Det kan bli aktuellt med blodprovskontroller under behandlingen, detta kommer du att få information om från den mottagning du behandlas på.

Informera alltid. Vid kontakt med sjukvård samt tandläkare tala alltid om att du behandlas med blodförtunnande läkemedel, då detta är viktigt att känna till inför olika undersökningar och behandlingar. Även infektioner och andra läkemedel kan påverka läkemedlets effekt och i dessa fall kan det bli aktuellt med extra blodprovskontroller.

Dosering

För att uppnå en så effektiv behandling som möjligt är det viktigt att du skapar dig en rutin som minskar risken att glömma tabletterna. Det är viktigt eftersom vissa blodförtunnande läkemedel snabbt försvinner ur kroppen och därmed ökar risken för stroke. Det är viktigt att tabletterna intas enligt anvisning. Bestäm tider som passar just din livssituation och vardag, t ex. att du tar tabletterna i samband med frukost eller middag på kvällen. Försök sedan att hålla dessa tider för att få en jämn koncentration av läkemedlet i blodet. För de som ordinerats warfarin föreligger bäst balans mellan skydd för proppar och risk för blödningar i intervallet av PK(INR) mellan 2-3 INR. Det är därför man strävar efter att ligga mellan dessa värden.

Dosering blodförtunnande läkemedel
Glömd tablett

Glömd tablett

Då det finns flera olika sorters blodförtunnande läkemedel varierar det hur du gör om du glömt att ta din tablett. Kontakta din behandlande mottagning om du är osäker på vad som gäller i ditt fall om du skulle ha glömt en tablett, alternativt läs även på instruktionerna till ditt läkemedel. Blir du osäker på om du har tagit en tablett överhuvudtaget bör du hoppa över, så att du aldrig riskerar att ta extra tabletter. Använd gärna en dosett som hjälpmedel. Andra former av påminnelser som att du ställer ett larm på din klocka eller mobiltelefon kan vara till god hjälp. Om du skulle glömma att ta tabletterna flera gånger under samma vecka, ska du kontakta din behandlande mottagning.

Kombination med andra tabletter

En del läkemedel, även receptfria, och vissa naturläkemedel, kan påverka effekten av blodförtunnande läkemedel. Informera därför alltid din läkare eller tandläkare om att du använder blodförtunnande läkemedel.

Vid tillfällig värk eller feber bör du kontakta din behandlande mottagning för råd om vilka läkemedel som är lämpliga för dig, eftersom kombinationen med vissa värktabletter kan öka blödningsrisken, en generell översikt visas nedan. 

På grund av en ökad blödningsrisk bör preparat innehållande acetylsalicylsyra (tex Trombyl, Magnecyl eller TREO) undvikas under behandling med warfarin. Även vid behandling med NOAK-preparat bör man vara extra försiktig och rådfråga sin läkare när man tar läkemedel innehållande acetylsalicylsyra.

Vid samtidig användning av antikoagulantia och NSAID-preparat (tex Voltaren, Ibuprofen och Ipren) bör man rådfråga den behandlande läkaren.  

Läkemedel som innehåller paracetamol tex Panodil och Alvedon kan generellt sett användas vid tillfällig värk och feber.

kombination tabletter
Graviditet blodförtunnande läkemedel

Vid graviditet

Är du kvinna och planerar en graviditet bör du ta kontakt med din behandlande läkare för diskussion kring byte av läkemedel, eftersom de flesta blodförtunnande läkemedlen kan vara olämpliga under en graviditet. Om du skulle bli gravid oplanerat så ta omedelbart kontakt med din behandlande mottagning.

Undersökningar och operationer

Ska du genomgå någon form av operation eller undersökning som tandläkarbesök, injektioner, punktioner, endoskopier (gastroskopi, koloskopi), akupunktur eller massage så ta kontakt med din behandlande mottagning i god tid för eventuell dosjustering av läkemedlet.

Undersökning operation

Läs mer om blodförtunnande mediciner

Biverkningar Vardagstips