Blodförtunnande mediciner

Blodförtunnande mediciner

Informera om att du tar läkemedel

Informera alltid

Läkemedel som omnämns som ”blodförtunnande” förtunnar inte blodet utan minskar risken för uppkomst av blodpropp och hjälper blodets eget system att lösa upp redan uppkomna blodproppar. När du behandlas med blodförtunnade läkemedel är det viktigt med kunskap om dess verkan och eventuell biverkan. Det kan uppstå situationer som tillfälligt kan påverka läkemedlets effekt, exempelvis infektioner och kombinationer med andra läkemedel.

Halsband och behandlingskort

Bär alltid ett halsband med information om att du behandlas med blodförtunnande läkemedel och om du har ett behandlingskort, ett så kallat patientkort, så ska du alltid förvara det i plånboken. Om något skulle drabba dig som gör att du inte själv kan berätta om dina aktuella läkemedel, så vet vårdpersonal hur du ska omhändertas med tanke på din behandling. Halsband, eventuellt behandlingskort och skriftlig information får du alltid i samband med insättning av ditt nya läkemedel. Informationen finns på flera olika språk och om du blir av med halsbandet kan du givetvis få ett nytt av din behandlande mottagning.

halsband
Allsidig varierad kost

Kost

En allsidig och varierad kost rekommenderas till alla rent generellt men för personer som behandlas med warfarin är det positivt om man kan ha så regelbundna kostvanor som möjligt. Effekten av warfarin påverkas av livsmedel som innehåller K- vitamin. Det finns framförallt i frukt, bär och grönsaker.  Man behöver inte undvika någon mat när man behandlas med warfarin men det är att föredra om man kan ha ett jämt intag av grönsaker under veckan och att man inte äter stora mängder vissa dagar för att inte äta något frukt och grönt andra dagar. 

Vad gäller NOAK-preparat så påverkas inte effekten hos dessa läkemedel av kosten men för ett av dessa preparat rekommenderas det att man tar läkemedlet i samband med måltid för att få optimal effekt. Läs på bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen eller fråga din läkare så att du vet vad som gäller för just ditt läkemedel.

Sport- och träningsaktiviteter

Blodförtunnande läkemedel ska inte ses som ett hinder, utan ska öka din trygghet och du ska leva som vanligt. Men det finns vissa aktiviteter som inte rekommenderas, däribland till exempel kampsport och djuphavsdykning då båda ökar risken för blödningar. Åker du utförsskidor bör du därför också tänka på att använda hjälm.

Blodförtunnande läkemedel aktiviteter
Alkohol blodförtunnande läkemedel

Alkohol

Du kan dricka alkohol i måttliga mängder men blir du påverkad och skulle skada dig kan det leda till blödningar som kan bli allvarliga och svårbehandlade. Starksprit kan ge slemhinneskador och därmed öka blödningsrisken.

Resor

Vid alla resor inom eller utom landet, ta alltid med dig dina tabletter så att det räcker för hela resan och se till att ha med ditt eventuella behandlingskort/patientkort om du skulle behöva uppsöka sjukvård, samt bär alltid ditt halsband. I samband med flygresor, förvara tabletterna i handbagaget och i originalförpackningen så att det lätt framgår i säkerhetskontrollen vad det är för läkemedel du har med dig. Vid läkemedel som tas i injektionsform har apoteket speciell förskriven text som skall följa med på resan, ett intyg om att föra in och ut kanyler.

Resa läkemedel

Läs mer om blodförtunnande mediciner

Behandling Biverkningar