Klaffsjukdomar

Klaffsjukdomar

Klaffsjukdomar

Hjärtats klaffar kan drabbas av sjukdomar som kan göra att det uppstår förträngning eller läckage i dessa. De här tillstånden påverkar hjärtats förmåga att upprätthålla adekvat blodcirkulation i blodomloppet. De klaffar som oftast drabbas av sjukdomar är vänster hjärthalvas klaffar och då i form av förträngning i aortaklaffen (aortastenos) eller läckage i mitralisklaffen (mitralisinsufficiens). Detta kan vara ett led i en generell åderförkalkningssjukdom. Aortastenos kan också uppkomma på grund av en missbildning av hjärtklaffarna

Hjärtats klaffar sjukdomar

Läs mer om klaffsjukdomar

Orsaker Behandling