Blodförtunnande mediciner

Blodförtunnande mediciner

Patientens inflytande på val av behandling

Det är viktigt att du som patient är delaktig i din behandling. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med behandlingen uppnås och att vissa säkerhetsrisker förebyggs. Det är därför viktigt att du som patient är upplyst om vilka behandlingsalternativ och läkemedel som finns samt de gällande behandlingsriktlinjerna, för att du ska kunna få den behandling som passar just dig bäst. 
Det finns en specifik lagstiftning om beskriver patientens rätt till självbestämmande och informationens betydelse för delaktighet i behandlingen, det vill säga den beskriver hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera dig som patient samt att ge dig möjligheter att delta i valet av behandlingsalternativ.  Kom ihåg att en god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Och den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Om blodförtunnande läkemedel

Läkemedel som omnämns som ”blodförtunnande” förtunnar inte blodet utan minskar risken för uppkomst av blodpropp och hjälper blodets eget system att lösa upp redan uppkomna blodproppar. När du behandlas med blodförtunnade läkemedel är det viktigt med kunskap om dess verkan och eventuell biverkan. Det kan uppstå situationer som tillfälligt kan påverka läkemedlets effekt, exempelvis infektioner och kombinationer med andra läkemedel. 

Blodförtunnande läkemedel
Blodförtunnande mediciner

Praktiska tips:

  • Ta dina tabletter regelbundet.
  • Ändra aldrig dosering på egen hand.
  • Meddela din mottagning om dina andra läkemedel ändras.
  • Meddela din mottagning om du får någon form av blödning.
  • Tala alltid om för läkare och tandläkare att du äter blodförtunnande tabletter.
  • Meddela i god tid den mottagning som sköter din medicinering om du ska opereras eller gå till tandläkaren.
  • Vid behandling med warfarin finns en hel del ytterligare råd att beakta, se speciellt informationsmaterial om warfarin.

Ring din mottagning vid frågor och tveksamheter!

Läs mer om blodförtunnande mediciner

Behandling Biverkningar Vardagstips