om cookies

Om cookies

Pfizer använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

- vilka webbplatser du besökt

- vilka inställningar du gjort på webbplatsen

- hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.

Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Cookies på denna sajt

Tredjepartscookies

Denna sajt innehåller även följande tredjepartscookies, vilket är cookies som sparas ned på din dator av Pfizers leverantörer av den aktuella sajten.

_utma, .surveymonkey.com:

Cookien innehåller en kod som används för att lagra aktuell typ av data. Undersökningen utgör användarstatistik som samlas in av Google Analytics. Cookien är en så kallad Tjänstecookie. Cookien kommer att sparas i din webbläsare under 1 år.

_utmb, surveymonkey.com:

Cookien innehåller en kod som används för att lagra aktuell typ av data. Undersökningen utgör användarstatistik som samlas in av Google Analytics. Cookien är en så kallad Tjänstecookie enl ovan. Cookien kommer ej att sparas i din webbläsare.

_utmz, surveymonkey.com;

Cookien innehåller en kod som används för att lagra aktuell typ av data. Undersökningen utgör användarstatistik som samlas in av Google Analytics. Cookien är en så kallad Tjänstecookie. Cookien kommer att sparas i din webbläsare under 4 månader.

_utmc, surveymonkey.com:

Cookien innehåller en kod som används för att lagra aktuell typ av data. Undersökningen utgör användarstatistik som samlas in av Google Analytics. Cookien är en så kallad Tjänstecookie. Cookien kommer att sparas i din webbläsare så länge uppkopplingen mot webbplatsen äger rum.

Google analytics:

Denna webbplats använder därtill Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (se vidare www.google.com/analytics). Tjänsten använder cookies som sparar information om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) och detta kommer vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa statistiken i rapporter till Pfizer. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Din IP-adress kommer inte att kopplas samman med annan data.

Hur hindrar du Pfizers lagring av cookies

Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

Samtycke till Pfizers lagring av cookies

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor angående Pfizers användning av cookies är du välkommen att kontakta Webbkontakten för sajten.

Senast uppdaterad 2016